Drzwi otwarte

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi na spotkanie dla przyszłych uczniów naszej szkoły

28 marca (wtorek) 2023 r. godzina 17.00

ul. Romana Brandstaettera 6.

W programie przewidzieliśmy spotkanie Rodziców z Dyrekcją, zwiedzanie szkoły oraz niespodzianki dla najmłodszych.

Jednocześnie informujemy, że nabór do klas I szkoły podstawowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

Wszystkie informacje na temat naboru znajdziecie Państwo na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/