Fundacja Mam Marzenie

Więc pozwólcie dzieciom marzyć,
Bo cóż złego jest w marzeniach?
Wszystko może się przydarzyć
A gdy marzysz, świat się zmienia.

W dniu 2 czerwca 2023 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z koordynatorem wielkopolskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie – Panem Mateuszem Mostowskim.

Uczniowie klas 2 – 8  mogli zapoznać się z ideą fundacji, zadaniami, które są przez nią realizowane oraz poznać rodzaje spełnianych marzeń.

Na koniec Pan Mateusz Mostowski podziękował społeczności szkolnej za wieloletnią współpracę i 14 spełnionych marzeń.

W marcu pomogliśmy w spełnieniu kolejnego, już czternastego marzenia podopiecznego Fundacji Mam Marzenie:

https://www.mammarzenie.org/marzyciele/10690-Borys