Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                              04.09.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                                                23 – 31.12.2023 r.

Ferie zimowe                                                                                                       12 – 25.02.2024 r.

Rekolekcje

Egzamin ósmoklasisty                                                                                        14 – 16.05.2024 r.

Dodatkowy termin                                                                                              10.06. – 12.06.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                                            28.03. – 02.04.2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                            21.06.2024 r.

Ferie letnie                                                                                                         22.06. – 31.08.2024 r.

I okres                                                                                                                04.09.2023 r. – 21.01.2024 r.

II okres                                                                                                              22.01.2024 r. – 21.06.2024 r.


Dni ustawowe wolne od zajęć

Wszystkich Świętych                                                                                       01.11.2023 r. (środa) 

Nowy Rok                                                                                                        01.01.2024r. (poniedziałek)

1 Maja                                                                                                              01.05.2024 r. (środa)

3 Maja                                                                                                              03.05.2024 r. (piątek)

Boże Ciało                                                                                                       30.05.2024 r. (czwartek)


Dni wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

13.10.2023 r.                        (piątek) – dyżur świetlica

29-30.04.2024 r.                  (poniedziałek, wtorek)

02.05.2024 r.                       (czwartek) – odpracowany w sobotę 23.09. 2023 r. – festyn

14-16.05.2024 r.                 (egzamin ósmoklasisty) dyżur świetlica

31.05.2024 r.                      ( piątek po Bożym Ciele) dyżur świetlica


Rady pedagogiczne

klasyfikacyjne:

25 stycznia 2024 r. (czwartek)

zagrożenie oceną ndst. do                21.12.2023 r.

ustalone oceny śródroczne do         19.01.2024 r.

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

przewidywana roczna ocena zachowania, zagrożenie oceną ndst.          do 17.05.2024 r.

przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych                                 do 29.05. 2024 r.

ustalone oceny roczne                                                                              do 11. 06. 2024 r.

termin zabawy klas VIII                         14 czerwca 2024 r.

wycieczki                                                  22-26.04. 2024 r. / 27-29.05.2024 r.


Terminy spotkań z rodzicami

05.09.2023 r. godz. 17.00             klasy wg ustalonego harmonogramu

06.09.2023 r. godz. 17.00             klasy wg ustalonego harmonogramu

12.09.2023 r. godz. 17.00             spotkanie przedstawicieli rad klasowych- (wybór Rady Rodziców, program wychowawczo 

                                                       profilaktyczny szkoły)

28-29.11.2023 r.                            konsultacje

30-31.01.2024 r.                            wywiadówka

07-08.05.2024 r.                            konsultacje