Karty Grabowskiego

Zbiór pomocy dydaktycznych w naszej placówce został powiększony o Karty Grabowskiego. To doskonała metoda pracy utrwalająca działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz ułamki. Pozytywna reakcja oraz zaangażowanie uczniów potwierdzają, że warto łączyć naukę i zabawę. Podczas pierwszych lekcji 1c utrwalała dodawanie a 2a tabliczkę mnożenia.