Łączy nas pamięć

Uczniowie klasy 2a biorą udział w Akcji Żonkile 2023 organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN upamiętniającej powstanie żydowskie w getcie warszawskim, które miało miejsce w okresie 19.04.1943 – 16.05.1943.