Laureaci konkursu ekologicznego “Eko, nie ego”

Nasi młodzi Radni …

Filip Górny z klasy 5B oraz Zofia Wysocka z klasy 7A zostali laureatami konkursu ekologicznego “Eko, nie ego” i otrzymali nominację do 20-osobowej Dziecięcej Rady Miasta Poznania. Młodzi Radni spotkali się 1 czerwca b.r. na dziedzińcu Urzędu Miasta, gdzie z rąk prezydenta miasta Poznania odebrali nominację na Radnego. Następnie 20-stu Radnych udało się na obrady, podczas których dyskutowali o tym, jak dbać o środowisko w Poznaniu, co można w nim zmienić i jakie działania proekologiczne możemy wszyscy podejmować, by nie przyczyniać się do niszczenia przyrody, naszego otoczenia i planety.

Gratulujemy!!!

i życzymy, aby zdobyte doświadczenia udało się wykorzystać w działaniach na rzecz społeczności szkolnej! J