Misja i wizja szkoły

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 • Uczeń
  • Zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia.
  • W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i zainteresowania.
  • Uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć miejsce w życiu.
  • Nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie się porozumiewać.
  • Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata.
 • Rodzic
  • Współtworzy klimat szkoły.
  • Wspiera działania wychowawcze i proces dydaktyczny.
  • Ma zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań.
 • Nauczyciel
  • Jest kompetentny.
  • Jest zaangażowany w działania wspierające rozwój dziecka.
  • Jest otwarty na zmiany i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
  • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Zakładane cele rozwoju szkoły

 • Stwarzanie
  • warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności 
do dalszego kształcenia,
  • życzliwej atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobowości ucznia 
i poszerzaniu jego zainteresowań,
  • warunków umożliwiających uczniom poznanie własnych możliwości, zaakceptowanie ich i rozwijanie,
  • sytuacji sprzyjających twórczemu rozwiązywaniu problemów, współdziałaniu i skutecznemu porozumiewaniu się,
  • warunków sprzyjających prawidłowej realizacji zadań szkoły jako placówki.
 • Kształtowanie wrażliwości na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata