Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik“ – edycja XVI

Zapraszamy uczniów klas 1 – 8 do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik“.

Terminy

W tym roku szkolnym test konkursowy odbędzie się on we wtorek, 14 marca 2023 r.

Zgłoszenia

W celu zapisania dziecko na Konkurs należy dokonać wpłaty w wysokości 15 zł na konto Rady Rodziców z dopiskiem „ŚWIETLIK”. W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Zapisów (wpłat) proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  27 stycznia 2023 r.

Numer konta Rady Rodziców:

05 1020 4027 0000 1902 1209 4829

Zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie będzie można pobrać u wychowawcy klasy (klasy 1-3) oraz u nauczycieli przyrody/biologii/geografii            (klasy 4-8):  p. Beaty Ławickiej lub p. Katarzyny Pawelczak

Szczegóły konkursu

Więcej informacji na stronie: www.swietlik.edu.pl

Etapem przygotowawczym do udziału w konkursie jest wykonanie zestawu doświadczeń przeznaczonego dla danego poziomu klas. Zestawy doświadczeń będą opublikowane na stronie konkursu 17 stycznia 2023 r. Polecane jest wykonanie doświadczeń do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konkursu.

Jesteś ciekawy świata, lubisz eksperymenty – weź udział w konkursie!!! 🙂