Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik“

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik“

dla szkół podstawowych edycja XVII

Zapraszamy uczniów klas 1 – 8 do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik“.

Terminy

W tym roku szkolnym test konkursowy odbędzie się we wtorek, 12 marca 2024 r.

Zgłoszenia

W celu zapisania dziecka na Konkurs należy dokonać wpłaty w wysokości 16 zł na konto Rady Rodziców z dopiskiem „ŚWIETLIK”. W tytule przelewu koniecznie prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Zapisów (wpłat) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

Numer konta Rady Rodziców:

05 1020 4027 0000 1902 1209 4829

Zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie będzie można pobrać u wychowawcy klasy (klasy 1-3) oraz u nauczycieli przyrody/biologii/geografii (klasy 4-8): p. Beaty Ławickiej lub p. Katarzyny Pawelczak

Szczegóły konkursu

Więcej informacji na stronie: www.swietlik.edu.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem konkursu – załącznik.

Etapem przygotowawczym do udziału w konkursie jest wykonanie zestawu doświadczeń przeznaczonego dla danego poziomu klas. Zestawy doświadczeń będą opublikowane na stronie konkursu 16 stycznia 2024 r. Polecane jest wykonanie doświadczeń do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konkursu.

Jesteś ciekawy świata, lubisz eksperymenty – weź udział w konkursie!!!