Program Operacja Szkoła

Program Operacja Szkoła są to zajęcia wspierające pedagogów, które poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, współpracy w grupie, a także zachęca do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Program proponuje zajęcia, które rozwijają logiczne myślenie, łączenie faktów, spostrzegawczość, dedukcję, rozwiązywanie zagadek i tworzenie szyfrów.