Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego

W dniu 4 października  2023r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego.

     Na początku opiekun samorządu powitał wszystkich zebranych informując

o celu spotkania oraz poprosił przewodniczących klas oraz ich zastępców

o wystąpienie na środek. Dokonano prezentacji składu nowej Rady Samorządu Uczniowskiego, wymieniając funkcje poszczególnych osób. Przedstawiono również opiekunów sekcji sportowej i sekcji  estetyki, które działają przy samorządzie.

     Pani Dyrektor Anna Sobczak przyjęła ślubowanie, a następnie podkreśliła jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej, życząc im owocnej pracy.

    Tak ważna dla nas wszystkich  uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze.

    Wyrażamy nadzieję, iż nowo zaprzysiężony  Samorząd Uczniowski  będzie odpowiedzialnie pełnił powierzoną mu funkcję i godnie reprezentował uczniów.   

   Życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy!