STEAMOWE ABC W KLASIE 3 C

Realizując w klasie 3 c zajęcia -Zabawa w naukowców-uczniowie szukając innowacyjnych rozwiązań stworzyli spektakularne przedmioty przyszłości. Zainspirowani wynalazkami Marii Skłodowskiej-Curie dążyli do tego, aby ich produkt przyniósł korzyści kolejnym pokoleniom. W tym celu snuli pomysły, projektowali, wycinali, sklejali, ozdabiali i testowali swoje dzieła.

Uczniowie prezentowali prace na forum klasy.

Każdy z młodych twórców choć przez krótki czas stał się naukowcem, konstruktorem i inżynierem.