Wybory Samorządu Uczniowskiego

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…
to nie tylko praca, ale i walka…
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

19 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącą Samorządu Szkolnego. Kandydatki ubiegające się o tę funkcję miały okazję przedstawić swój program w postaci plakatów wyborczych prezentowanych w holu szkoły. W tym wyjątkowym dniu uczniowie kl. I-VIII głosowali na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatek. Każdy z nich głosował przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranej kandydatki. Pusta karta do głosowania lub zaznaczenie więcej, niż 2 kandydatek, a także dopisywanie na kartach innych nazwisk, treści, komentarzy, itp. – uznane zostały za głos nieważny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Marek Wiza – przewodniczący oraz członkowie komisji: Franciszek Borowiak, Gabriela Garszczyńska i Tymon Stolarek.

Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy, sporządziła protokół, a następnego dnia przekazała wyniki wyborów społeczności szkolnej.

Wyniki

Miło jest nam poinformować, że z największą ilością głosów na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się: Celestyna Wojciechowska oraz Hanna Ziemiańska.

Zarówno Celestyna, jak i Hania będą współpracować oraz wspierać się w pełnieniu funkcji Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym.

Serdecznie gratulujemy obu uczennicom!!!

Podziękowania

Dziękujemy Komisji Wyborczej za pracę i czujność nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz wszystkim zgłoszonym kandydatkom i uczniom kl. I-VIII za udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:
Justyna Łuciuk oraz Anna Kichler

Galeria