Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

W dniu 21 września 2022 roku na boisku naszej szkoły, w podniosłej atmosferze, odbyła się bardzo ważna dla społeczności szkolnej uroczystość – zaprzysiężenie nowych członków Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawione zostały Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Celestyna Wojciechowska i Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Hanna Ziemiańska oraz przewodniczący wszystkich klas I-VIII. Po wspólnie odśpiewanym hymnie szkoły w obecności Pani Dyrektor Anny Sobczak, nauczycieli oraz wszystkich uczniów odbyło się uroczyste ślubowanie Samorządu Uczniowskiego.

Pani Dyrektor przyjęła ślubowanie, a następnie podkreśliła jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej, życząc im owocnej pracy.

Tekst ślubowania

My, członkowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu przyrzekamy:

  • godnie reprezentować szkołę i klasę,
  • nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów,
  • sumiennie spełniać nasze obowiązki dla dobra całej społeczności szkolnej,
  • pomagać dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego,
  • podtrzymywać piękne tradycje naszej szkoły,
  • postępować zawsze zgodnie z regulaminem szkolnym i samorządowym.

Życzymy owocnej pracy, samych świeżych pomysłów
oraz wiele wytrwałości w realizacji złożonych obietnic.

Opiekunki Samorządu Szkolnego