Akcja edukacyjna ,,Plusk”

Poprzez akcję edukacyjną ,,Plusk” klasa 2c i 1c zapoznała się ze znaczeniem wody w przyrodzie. Prowadząca spotkanie z firmy Aquanet przekazała informacje o tym jak wykorzystuje się wodę, jak należy ją oszczędzać oraz jak należy dbać o czystość w rzekach. Cenna lekcja na pewno pomogła w kształtowaniu proekologicznej postawy oraz w wyrabianiu świadomości wśród uczniów odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.