• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Ogólnopolski konkurs przyrodniczy Świetlik

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” - edycja XV

Zapraszamy uczniów klas 1 – 8 do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

Terminy

W tym roku szkolnym odbędzie się on we wtorek, 8 marca 2022 r. stacjonarnie dla wszystkich klas, które będą w tym czasie uczęszczać do szkół. 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do odwołania Konkursu, przesunięcia jego terminu lub reorganizacji zasad przeprowadzania Konkursu, jeśli na mocy zarządzeń odpowiednich władz państwowych lub decyzji szkoły tryb ten choćby dla części uczniów zostanie zmieniony na inny, w szczególności tryb hybrydowy lub zdalny.

Zgłoszenia

Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 12 zł przyjmują wychowawcy klas 1 – 3 oraz nauczyciele przyrody (kl. 4) i biologii (kl. 5-8).

Zapisów (wpłat)  proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 r.

Do opłaty konkursowej proszę dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (jeden uczestnik konkursu = jedna zgoda).

Zgodę można pobrać klikając w link.

Klauzula informacyjna znajduje się tutaj

UWAGA!

Uczniowie, którzy w ubiegłorocznej edycji (XIV) dokonali wpłaty, ale w konkursie nie uczestniczyli, gdyż został on przez organizatorów odwołany są automatycznie zapisani na tegoroczną edycją (XV) wraz z zaliczeniem wpłaconej przez nich opłaty. (§7 Regulaminu Konkursu).

Szczegóły konkursu

Więcej informacji na stronie: www.swietlik.edu.pl

Etapem przygotowawczym do udziału w konkursie jest wykonanie zestawu doświadczeń przeznaczonego dla danego poziomu klas. Zestawy doświadczeń będą opublikowane na stronie konkursu. w dniu 11 stycznia 2022 r. Polecane jest wykonanie doświadczeń do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konkursu.

Zapraszamy

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów ciekawych świata i gotowych na wyzwania!!! :-)

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2