• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu dwie piąstki, duża męska i mała dziecięca, złączone ze sobą.

Paczka dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach - podziękowanie

Wszystkim serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję zbiórki darów dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Szamotułach.

Dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Podziękowanie

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2