• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Pomoc Ukrainie - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Pomoc Ukrainie - podsumowanie

Nie mamy wpływu na wielką politykę, ale możemy robić małe rzeczy o wielkim znaczeniu!

Nie pozostajemy obojętni wobec cierpienia ukraińskich dzieci, które doświadczają okrucieństwa wojny. Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przygotował i przeprowadził dwie zbiórki na rzecz pomocy poszkodowanym.

SP38 pomaga dzieciom z Ukrainy

Sekcja estetyki od tygodni przygotowywała kotyliony w barwach narodowych Ukrainy. Następnie uczniowie zaangażowani w Szkolne Koło Wolontariatu sprzedawali je na długich przerwach. Zainteresowanie akcją było ogromne. Ze sprzedaży udało się zebrać kwotę aż 1010 zł. 

Na lekcjach katechezy uczniowie przygotowywali kartki świąteczne. Następnie grupa uczniów i uczennic z klasy 7a rozprowadzała je na przerwach. W ten sposób udało się zebrać 182 zł. 

Całą łącznie zebraną kwotę 1192 zł przekazano na rzecz akcji SOS DLA DZIECI Z UKRAINY Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 

Link: https://www.siepomaga.pl/wplata/W0SVZmOV

SOS dla dzieci z Ukrainy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W Polsce działa od 1984 roku i jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach świata.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, SOS Wioski Dziecięce koordynują działania związane z ewakuacją i zapewnieniem bezpiecznego schronienia dla dzieci z pieczy zastępczej, w tym dzieci z domów dziecka, obecnych na terenie całego kraju.

Więcej: https://wioskisos.org/sos-wioski-dzieciece-ukraina-jestesmy-w-piekle-organizacja-apeluje-o-pilne-utworzenie-korytarzy-humanitarnych/

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcjach: darczyńcom, twórcom kotylionów i kartek, uczniom i uczennicom, zaangażowanym w ich rozprowadzanie. Wasze wielkie serca dają nadzieje na lepsze jutro.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2