• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Wielkopolski Kurator Oświaty

Sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

10.05.2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł wręczył uczniom szkół podstawowych dyplomy laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości, ponieważ nasi uczniowie, wykazali się ogromnym talentem, wytrwałą pracą i uzyskali zaszczytne tytuły laureatów.

Eliza Zdych – uczennica klasy 8a aż trzykrotnie sięgnęła po laur zwycięstwa i została laureatką Wojewódzkich Konkursów: Matematycznego, Biologicznego i Chemicznego. Eliza jest także finalistką Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Liwia Bredow - uczennica klasy 8c została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Bruno Zajas – uczeń klasy 8d został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

Jesteśmy dumni z ich sukcesów i wierzymy, że staną się wzorem do naśladowania dla kolejnych roczników uczniów naszej szkoły.

Gratulujemy ogromnego sukcesu, który pozwoli laureatom podążać ku przyszłości wybraną drogą.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2