• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Historia szkoły - Z kart naszych kronik…

1 września 1958 roku

Na podstawie zarządzenia Inspektoratu Oświaty miasta Poznania została zorganizowana Szkoła Podstawowa nr 38 na Winogradach przy ulicy Za Cytadelą 29.
Szkoła została oddana do użytku dnia 10 września 1958 roku. Prace organizacyjne rozpoczęły się już pod koniec miesiąca sierpnia.

16 września 1958 roku

Odbyła się druga Rada Pedagogiczna, na której dokonano analizy organizacji pracy w szkole oraz zaprojektowano uroczyste otwarcie szkoły.

29 października 1958 roku

Uroczystość otwarcia szkoły.

6 listopada 1958 roku

Zorganizowano pierwszą akademię szkolną z okazji 41 rocznicy Rewolucji Październikowej.

30 października 1959 roku

Rozwinięto współpracę z PPRD (Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych), które podjęło się patronatu nad szkołą.

20 listopada 1959 roku

Po raz pierwszy w szkole obchodzono uroczyście Dzień Karty Nauczyciela.

30 października 1960 roku

W miesiącu październiku przystąpiono do organizacji Komitetu Rodzicielskiego na nowych zasadach.

1 lutego 1961 roku

Zostało zorganizowane Szkolne Koło TSŚ, do którego przystąpiło 12 nauczycieli i 36 osób spośród rodziców.

19 lutego 1962 roku

W związku z 20 rocznicą powstania PPR i 15 - lecia śmierci Generała Karola Świerczewskiego postanowiono wystąpić z wnioskiem o zamianowanie szkoły imieniem Generała Karola Świerczewskiego.

28 marca 1962 roku

Zorganizowano uroczyste nadanie imienia szkole.

10 września 1962 roku

Ustalono zasady współpracy z Komitetem Opiekuńczym i postanowiono zorganizować ściślejszą współpracę na odcinku kształcenia politechnicznego.

15 września 1962 roku

Ministerstwo Oświaty zatwierdziło Szkołę jako szkołę eksperymentalną w zakresie kształcenia politechnicznego.

15 marca 1963 roku

Rozpoczęto pracę nad przygotowaniem działki hodowlanej i zlecono opłotowanie.

30 marca 1963 roku

W ramach pracy społecznej kółka technicznego rozpoczęto przygotowanie ogrodu geograficznego.

18 lipca 1964 roku

Z okazji XX - lecia PRL został przy naszej szkole otwarty i oddany do użytku pierwszy w kraju Szkolny Ogródek Ruchu Drogowego.

31 marca 1967 roku

W naszej szkole noszącej zaszczytne imię Generała Karola Świerczewskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji wręczenia szkole sztandaru - ufundowanego przez Komitet Opiekuńczy -Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

21 października 1968 roku

Odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci patrona Szkoły Generała Karola Świerczewskiego.

20 października 1978 roku

Obchody 20 - lecia szkoły i patronatu PPRD

6 czerwca 2008 roku

Obchody 50 - lecia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2