Hymn Ukrainy

W klasie 2b dzieci ukraińskie w narodowych strojach miały dzisiaj okazję zaśpiewać swój hymn.