Zasady wnoszenia opłat za posiłki
dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 38 w ZSP nr 10 w Poznaniu

Szanowni Rodzice w przypadku braku wpłaty nie będzie możliwości korzystania z posiłków.

§1
Wnoszenie opłat za posiłki

SZANOWNI RODZICE, OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2022 r. ZMIENIAJĄ SIĘ WARUNKI OPŁAT ZA POSIŁKI. Z UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZUPĘ MOŻNA WYKUPIĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

www.kid-eat.pl

W PRZYPADKU WYKUPU TYLKO II DANIA SKORZYSTANIE Z APLIKACJI JEST PAŃSTWA WYBOREM. W TEJ SYTUACJI II DANIE MOŻECIE PAŃSTWO WYKUPIĆ:

 • POPRZEZ APLIKACJĘ
 • BEZPOŚREDNIO U AJENTA
 • POPRZEZ PRZELEW BANKOWY
  KONTO: 10116022020000000033193830
 1. Obiady mogą być wykupione na okres:
  1. tygodnia – płatne do piątku na następny tydzień,
  2. miesiąca – płatne na dwa dni przed końcem bieżącego miesiąca za miesiąc następny (np. do końca września za miesiąc październik).
 2. Opłaty za żywienie wpłacamy tylko i wyłącznie na konto Banku Millenium nr 10 1160 2202 0000 0000 3319 3830, podając:
  • nr szkoły ( 38 ),
  • klasę (np. 1a, 2b, 7c),
  • nazwisko i imię dziecka,
  • termin, na który dokonywana jest opłata (jeśli płatność nie jest dokonywana za cały miesiąc),
  • opcję posiłku (zupa, II danie, cały obiad).
  • nr telefonu do kontaktów
 3. Za dzień dokonania opłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.
 4. W przypadku braku wpływu środków na konto w określonym terminie, posiłek nie będzie wydany dziecku.
 5. Dokonując opłaty za posiłki, z uwzględnieniem odliczeń, należy wysokość opłaty uzgodnić z firmą wydającą posiłki.

§2
Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia do godz. 12.00 dzwoniąc pod nr telefonu: 602 367 725 lub w wysyłając SMS,
 2. Odliczenia dokonuje się od następnego dnia po zgłoszeniu,
 3. Odliczeń za czasową nieobecność ucznia można dokonać w następnym tygodniu lub miesiąc.
 4. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za obiad w dniu, w którym został on odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje na zakup ilościowy produktów do przygotowania posiłku. (Obiad można odebrać na wynos opłata za jeden pojemnik 1,00 zł)

§3
Wysokość opłaty za posiłki

 1. Zupa 4,00 zł z aplikacją 6,00 zł bez aplikacji
 2. II danie 13,00 zł
 3. II danie nauczycielskie 16,00 zł

CATERING “U PAWEŁKA”