• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu tablica szkolna z zadaniem matematycznym pisanym kredą

Światowy Dzień Matematyki - konkurs

Chcąc uczcić Światowy Dzień Matematyki, pragniemy zachęcić społeczność szkolną do wspólnej zabawy z matematyką. Zapraszamy do obejrzenia wystawy i udziału w konkursie. „Na tropie matematyki” - łączącej zabawę w poszukiwanie zadań matematyczno– logicznych z ich rozwiązywaniem.

Uczestnicy

 • Zainteresowani uczniowie klas 2- 6.

Zasady konkursu

 • W różnych miejscach szkoły ukrytych będzie dziesięć zadań dla uczniów klas 4 – 6 oznaczonych nieieskim kółkiem oraz osiem zadań dla klas 2 – 3 oznaczonych zielonym kwadratem.
 • Zadania należy odszukać i rozwiązać. Nie wolno ich zabierać; pozostają w miejscu, w którym zostały odnalezione.
 • Rozwiązania zadań uczniowie wykonują na specjalnych kartach (do pobrania w dyżurce).
 • Kolejność wykonania zadań jest dowolna.
 • Kartę z rozwiązaniami należy jak najszybciej oddać do jednej z wyznaczonych osób: p. Lidii Bednarczyk lub p. Joanny Bartkowiak.
 • Osoba odbierająca pracę wpisuje godzinę, w której otrzymała rozwiązanie.
 • W łącznej punktacji uwzględnia się: poprawność wykonania zadań, czas oddania rozwiązań oraz liczbę poprawnych rozwiązań (zasady punktacji znajdują się w tabeli poniżej). Ważna jest również estetyka pracy. Zadania wykonane nieczytelnie nie będą uwzględniane.
 • W przypadku tej samej liczby punktów i braku możliwości wyłonienia zwycięzców, przewidziana jest dogrywka w wyznaczonym przez koordynatorów terminie.

Terminy

 • Konkurs odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku w godzinach od 7:45 do 14:35.
 • Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 marca 2017 r.

Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymają uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce.

Szczegóły

Szczegółowy regulamin oraz punktacja w załączniku poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2