• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu Grecki Bóg Zeus - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny konkurs mitologiczny „Starcie Tytanów”

Zapraszamy do wziecia udziału 
w szkolnym konkursie mitologicznym „Starcie Tytanów”

Cel konkursu

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną,
 • wykazanie się znajomością treści poznanych mitów,
 • kształcenie umiejętności wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych,
 • uświadomienie obecności mitologii we współczesnym świecie,
 • prezentacja swojej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy

 • uczniowie klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.

Forma konkursu

 • konkurs ma formę pisemnego testu.

Zakres tematyczny

 • znajomość bogów greckich, ich funkcji i atrybutów.
 • wiedza ogólna o starożytnej Grecji,

 • znajomość związków frazeologicznych o pochodzeniu mitologicznym,
 • znajomość treści mitów o:
  • Prometeuszu i Pandorze;
  • Demeter i Persefonie;
  • Heraklesie;
  • Syzyfie;
  • Dedalu i Ikarze;
  • królu Midasie;
  • Heliosie i Faetonie;
  • Tezeuszu i Ariadnie;
  • Odyseuszu.

Ważne terminy

 • zgłoszenia do p. Doroty Dąbrowskiej lub p. Karoliny Ratajczyk 10.-18. 05. 2018 r.
 • termin: 28.05.2018 r. godz. 14:45
 • ogłoszenie wyników 4.06.2018 r.

Skład komisji konkursowej

 • Pani Dorota Dąbrowska
 • Pani Karolina Ratajczyk

Nagrody

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2