Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W dniu 20 listopada, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.

Ten radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem uczciliśmy w nietypowy sposób.

Od 14 do 18 listopada na terenie naszej szkoły pojawiły się gazetki oraz informacje mające działania edukacyjno–profilaktyczne, związane z tą tematyką, które przygotował Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. W oparciu o przygotowane przez UNICEF materiały edukacyjne nauczyciele podejmowali różne działania, by zapoznać dzieci ze swoimi prawami. Wszyscy rozmawialiśmy o potrzebach, marzeniach, oczekiwaniach, prawach i obowiązkach jakie mają dzieci.

Punktem kulminacyjnym był piątek. Niebieski kolor UNICEF, który stał się symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane, był widoczny wszędzie. Tego dnia rozpętało się „niebieskie szaleństwo”. Niebieskie bluzki, buty, spodnie, apaszki, skarpetki, peruki, w salach gazetki, pełno niebieskich balonów oraz kwiatów.

Tak uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka:

Wszystkim, którzy włączyli się w obchody tego dnia dziękujemy za zaangażowanie.

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu