Mój Atlas Zwierząt

Mali odkrywcy klasy 2c poprzez stworzenie własnego Atlasu Zwierząt zdobywali wiedzę o najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupie organizmów na Ziemi, jaką są zwierzęta. Zgłębiali tajemnice egzotyki najciekawszych gatunków z każdego  kontynentu świata, ich wygląd, zachowanie, sposób życia. Czy wiecie, że pszczoły potrafią tańczyć? Podczas prezentacji uczniowie przedstawiali ciekawostki o wybranych zwierzętach.  Mali odkrywcy, zafascynowani zgromadzonymi informacjami, mówili o pragnieniu zaobserwowania zwierząt w ich naturalnych warunkach życia oraz wykazali się wrażliwością w kwestii ochrony zagrożonych gatunków.