Od 13- 17 listopada  trwał w naszej szkole Tydzień Tolerancji

Nic nie jest bardziej atrakcyjne dla człowieka niż jego uprzejmość,

jego cierpliwość i tolerancja.

Cicero


    „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju” – tymi słowami zaczyna się Deklaracja na temat Zasad Tolerancji, której rocznicę przyjęcia (16 listopada 1995) obchodzimy każdego roku w naszej szkole.

     Pod hasłem „Każdy inny – wszyscy równi” celebrowaliśmy naszą różnorodność. Rozmawialiśmy o akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą. Rozwijaliśmy postawy wyrozumiałości w stosunku do ludzi innej narodowości, pochodzenia, poglądów czy wartości. Uczyliśmy się szacunku dla osób niepełnosprawnych.

    Podjęta przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego inicjatywa miała na celu pogłębić wiedzę na temat tolerancji.           

    Uczniowie oraz nauczyciele bardzo zaangażowali się w działania, które widać było przez cały tydzień w naszej szkole. Podziwialiśmy gazetki, czytaliśmy hasła oraz zaznaczyliśmy kolorowym ubiorem jak bardzo ważna jest dla nas tolerancja.

     Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które nam towarzyszyły pogłębiły naszą wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęciły do walki z brakiem tolerancji.


Bądźmy tolerancyjni

Samorząd Uczniowski


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji