Przerwa na czytanie – relacja

20 października w naszej szkole podczas przerwy o godz. 10.35 prawie nie było słychać rozmów. W salach, na korytarzach, w bibliotece szkolnej rozlegał się szelest przewracanych stron…

Dziś nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji „Przerwa na czytanie” czyli bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Większość uczniów z klas młodszych oraz starszych przyniosło dziś ze sobą ulubione książki i podczas przerwy czytało je samemu lub w towarzystwie kolegów. W „Przerwie na czytanie” wzięli udział także nauczyciele.

Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, uwrażliwianie na słowo pisane. Poprzez czytanie uczniowie rozwijają wyobraźnię i wzbogacają słownictwo.

Galeria