Rada Rodziców

Opłata na środki czystości

Opłata roczna na środki czystości wynosi 20 zł lub 2 zł za każdy miesiąc od dziecka.

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców:

  • pierwsze dziecko w szkole: 70 zł
  • na każde kolejne dziecko: 50 zł
  • na środki czystości:  20 zł

Wpłaty klasowe

Wpłaty klasowe na cele Rady Rodziców w klasach zbierają skarbnicy klasowi i przekazują przelewem na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Składka na Radę Rodziców od klasy” lub „Składka na środki czystości od klasy”.

Numer konta Rady Rodziców

05 1020 4027 0000 1902 1209 4829

Adres e-mail Rady Rodziców

Rada.Rodzicow@sp38.pl

Pliki do pobrania

Sprawozdania