• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wrzesień 2021
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8-9 Spotkania z rodzicami klas I-VIII
godzina 17.00
13 Spotkanie Rady Rodziców
godzina 18.00 
Październik 2021
4-5 Rekolekcje
14 Dzień Edukacji Narodowej
Listopad 2021
11 Święto Niepodległości
(dzień ustawowo wolny)
12 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Grudzień 2021
15-16 Spotkania klasowe oraz konsultacje. Zagrożenia oceną niedostateczną.
23-31 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2022
1 Nowy Rok
(dzień ustawowo wolny)
6 Święto Trzech Króli
(dzień ustawowo wolny)
7 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12-13 Wywiadówki. Informacje na temat ocen śródrocznych
17-30 Ferie zimowe 
31 Rozpoczęcie II semestru
Kwiecień 2022
14-19 Wiosenna przerwa świąteczna
Maj 2022
2 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 Święto Konstytucji 3-go Maja
(dzień ustawowo wolny)
20 Przewidywana roczna ocena zachowania, zagrożenia oceną niedostateczną
24-26 Egzamin ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
31 Przewidywana roczna ocena z przedmiotu 
Czerwiec 2022
15 Ustalone roczne oceny z przedmiotu
16 Boże Ciało
(dzień ustawowo wolny)
17 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2