• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Doradca zawodowy jest koordynatorem działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog odpowiada na pytania, między innymi, jaka jest jego rola w szkole, czym się zajmuje, kiedy się do niego zgłaszać i wiele innych.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny jest koordynatorem pracy opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. To osoba zajmująca się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Ponadto, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2