• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Doradca zawodowy jest koordynatorem działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to pomóc uczniom naszej szkoły w podejmowaniu bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby były one dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Organizacja doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 38

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I – IV obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, wszystko to ma służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej i naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Planowane zadania i treści przekazywane są na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII organizowane są na obowiązkowych zajęciach, w wymiarze 10 h lekcyjnych na klasę. Mają one na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Co robi doradca zawodowy?

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, pomaga uczniom w rozpoznawaniu ich predyspozycji osobowościowych, zainteresowań i uzdolnień. Prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez e-dziennik Librus.

Przydatne strony internetowe

  • www.cdzdm.pl - to strona Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, na której można znaleźć aktualne informacje na temat szkół, rekrutacji i zawodów.
  • www.poznan.pl/mim/oswiata - tutaj znajdziecie spis wszystkich szkół wraz z ich adresami i stronami www.
  • www.mapakarier.org - jest to interaktywna strona, na której dowiecie się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Miasto zawodów pomoże odkryć setki ciekawych zawodów i informacje o nich.
  • www.waszaedukacja.plwww.edubaza.plwww.rspo.men.gov.pl, - na wymienionych stronach znajdziecie wyszukiwarkę szkół i uczelni w całej Polsce.
  • www.e-zamek.pl, - jest to strona projektu, na której znajdziecie test predyspozycji zawodowych. Forma testu jest ciekawa i atrakcyjna.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2