Spotkanie z Panią Bożeną Sulowską

21 listopada uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Bożeną Sulowską, która jest nauczycielem i wychowawcą w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących  w Poznaniu oraz nauczycielem języka migowego w szkołach policealnych. Spotkanie zorganizowane zostało przez psychologa Pana Jarosława Kamińskiego oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Podczas prezentacji znaków i poszczególnych liter alfabetu polskiego języka migowego uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe i nauczyli się  pokazywać swoje imię. Dowiedzieli się, że niewiele osób słyszących zna język migowy, dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na swoje zachowanie i postawy komunikacyjne wobec niedosłyszącego lub niesłyszącego rozmówcy. Spotkanie miało na celu uwrażliwienie  na potrzeby innych ludzi, którzy żyją obok nas, a komunikują się w odmienny sposób. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w zaproponowane zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli.

Bardzo dziękujemy za niezwykłe spotkanie.