• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Świetlica szkolna

Sale świetlicowe są tak zorganizowane, aby zapewnić dzieciom przestrzeń do edukacji i zabawy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Są wyposażone w krzesełka i stoliki, wykładzinę do zabaw i zajęć ruchowych, gry planszowe, zabawki dydaktyczne, akcesoria do zabaw tematycznych. W świetlicy znajdują się także różnego typu klocki, biblioteczki z książkami i czasopismami oraz tablice służące do ekspozycji prac plastycznych dzieci.

Organizowane są gry i zabawy na dworze w ogródku rekreacyjnym, na placu zabaw wyposażonym w przyrządy do ćwiczeń sprawnościowych i wypoczynku oraz na terenach zielonych i boiskach sportowych przyległych do naszej szkoły.

Oferta świetlicy

Świetlica szkolnaZajęcia świetlicowe, prowadzone pod kierunkiem wychowawców, rozwijają zainteresowania uczniów. Proponujemy działania:

 • plastyczne,
 • muzyczne i muzyczno - ruchowe,
 • czytelnicze,
 • sportowe,
 • prozdrowotne,
 • przyrodnicze,
 • teatralne,
 • edukacyjne, w tym pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

Ciekawe formy i metody pracy stosowane w świetlicy sprawiają, że jest ona ceniona, zarówno przez dzieci jak i przez rodziców. Wykorzystywane metody to: tańce i zabawy integracyjne, zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza, zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów, zajęcia szachowe, spotkania czytelnicze z członkami rodzin, konkursy i turnieje, prace w szkolnym ogrodzie, przedstawienia teatralne.

Regulamin świetlicy

pobierz

Świetlica szkolna

Godziny otwarcia
6:30 – 17:00
(61) 820-36-91 w. 40

Kierownik świetlicy
Karina Zastrow

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2