Uczniowie klas ósmych debatują….


Po raz kolejny na lekcji biologii w klasie ósmej została przeprowadzona dyskusja metodą debaty oksfordzkiej.

Sposób dyskutowania nazywany Debatą Oksfordzką wywodzi się z XIX-wiecznych środowisk akademickich związanych z uniwersytetem w Oksfordzie. W debacie tej stawia się tezę, którą jedna strona – OPOZYCJA próbuje obalić, a druga – PROPOZYCJA – bronić. Mówcy każdej ze stron wypowiadają się na przemian. Każda z wypowiedzi ma określony czas, obowiązują oficjalne formy zwracania się (Kolego/Koleżanko) oraz wysoka kultura dyskusji. Debatę prowadzi Marszałek i Sekretarz, który kontroluje czas dzwonkiem.

Celem debaty oksfordzkiej jest wypracowanie wspólnych wniosków lub przekonanie uczestników do swoich racji, a głównym zadaniem jest przekonujące przedstawienie argumentów oraz zbijanie argumentów strony przeciwnej. Ma ona rozwijać umiejętności z zakresu retoryki, argumentacji, wystąpień publicznych, swobody wypowiedzi i kulturalnej dyskusji.

Podczas tegorocznej debaty uczniowie klasy 8a, 8b i 8c przygotowali własne tezy, którymi chcieli się zająć. Brzmiały one następująco:

Dieta wegetariańska to zdrowa dieta.

Elektrownia jądrowa dobrym pomysłem na energię w Polsce.

Elektryczne samochody są lepsze niż samochody spalinowe.

Uczestnicy doskonale przygotowali się do swoich ról, reprezentowali wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i kultury osobistej. Z sali lekcyjnej powiało akademickim światem…

Wyniki każdej z debat były niejednoznaczne. Obie strony przedstawiały tak solidne argumenty, że publiczności trudno było zdecydować się, po której stronie się opowiedzieć. Na sali, pomimo różnicy zdań, panowała atmosfera wzajemnego szacunku i tolerancji.

Metoda debaty oksfordzkiej okazała się być bardzo interesującym i cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Warto ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym…


Wszystkim uczestnikom gratulujemy doskonałych wystąpień!