Wycieczka do Nadleśnictwa Oborniki

10 listopada 2023 r. uczniowie klasy 2 a i 3 c wyruszyli na wycieczkę do Nadleśnictwa Oborniki w celu zapoznania się ze zmianami zachodzącymi jesienią w lesie w świecie roślin i zwierząt.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu w Multimedialnym Centrum Edukacyjnym Puszczy Noteckiej, w którym w sposób aktywny doświadczyli i dowiedzieli się o lesie (flora i fauna), gospodarce leśnej ((działania w leśnictwie) i sprawach związanych z ochroną środowiska leśnego (działania edukacyjne).

Następnie przeszli ścieżkę edukacyjną w lesie.

Uwieńczeniem wycieczki było ognisko i relaks na świeżym powietrzu.

Uczniowie zdali sobie sprawę z konieczności ochrony lasów, roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las oraz potrzeby przebywania w środowisku leśnym.