WYNIKI EGZAMINU KLAS VIII


Już dzisiaj 3 lica 2024 r. w godz. 15.00 do godz. 16.00 zapraszam po odbiór wyników egzaminu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyniki można odbierać także jutro 4 lipca 2024 r. w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.

 

Anna Sobczak