XIV Wielkopolska Liga Matematyczna – wyniki

Z satysfakcję informujemy, że w XIV edycji Wielkopolskiej Ligi Matematycznej, działającej pod patronatem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, w kategorii Junior (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych),

I miejsce uzyskała

Paulina Berlińska z klasy 6b.

Gratulujemy Paulinie ogromnego sukcesu i zachęcamy utalentowanych matematycznie uczniów do wzięcia udziału w WLM w przyszłym roku szkolnym.