• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowej

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu.

postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami)

Dokumenty do zapytania

  • zapytanie ofertowe – pobierz
  • załącznik nr 1 (formularz ofertowy) – pobierz
  • załącznik nr 2 (formularz postanowień umowy) – pobierz

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2