Świetlica szkolna

Sale świetlicowe są tak zorganizowane, aby zapewnić dzieciom przestrzeń do edukacji i zabawy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Są wyposażone w krzesełka i stoliki, wykładzinę do zabaw i zajęć ruchowych, gry planszowe, zabawki dydaktyczne, akcesoria do zabaw tematycznych. W świetlicy znajdują się także różnego typu klocki, biblioteczki z książkami i czasopismami oraz tablice służące do ekspozycji prac plastycznych dzieci.

Organizowane są gry i zabawy na dworze w ogródku rekreacyjnym, na placu zabaw wyposażonym w przyrządy do ćwiczeń sprawnościowych i wypoczynku oraz na terenach zielonych i boiskach sportowych przyległych do naszej szkoły.

Oferta świetlicy

Zajęcia świetlicowe, prowadzone pod kierunkiem wychowawców, rozwijają zainteresowania uczniów. Proponujemy działania:

  • plastyczne,
  • muzyczne i muzyczno – ruchowe,
  • czytelnicze,
  • sportowe,
  • prozdrowotne,
  • przyrodnicze,
  • teatralne,
  • edukacyjne, w tym pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

Ciekawe formy i metody pracy stosowane w świetlicy sprawiają, że jest ona ceniona, zarówno przez dzieci jak i przez rodziców. Wykorzystywane metody to: tańce i zabawy integracyjne, zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza, zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów, zajęcia szachowe, spotkania czytelnicze z członkami rodzin, konkursy i turnieje, prace w szkolnym ogrodzie, przedstawienia teatralne.

Regulamin świetlicy